Aerobik

Trener:

Zajęcia w roku akademickim 2020/2021:

Informacje na temat zajęć sekcji opublikujemy w najbliższym czasie