Aerobik

Trener:

Zajęcia w roku akademickim 2021/2022:

W roku akademickim 2021/2022 nie planuje się zajęć sekcyjnych