Członkostwo

Obecnie wyrobienia legitymacji lub aktualizacji członkostwa dokonuje samodzielnie student – członek Klubu Uczelnianego bez pośrednictwa instruktora. Należy dokonać rejestracji w systemie online oraz dokonać płatności na wskazane konto bankowe. Legitymacja w postaci fizycznej, może zostać przesłana pocztą na adres domowy za dodatkową opłatą. Nie ma jednak takiej konieczności , można posługiwać się formą elektroniczną. Dotychczasowe legitymacje tracą ważność!

Przynależność do KU Akademii Tarnowskiej potwierdza legitymacja członkowska Akademickiego Związku Sportowego. Dzięki niej istnieje możliwość korzystania ze zniżek i korzyści przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS oraz startu w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw Małopolski.

Aby wyrobić lub zaktualizować legitymację członkowską należy:

Wejść na stronę www.azs.pl/legitymacje i wybrać odpowiedni wariant legitymacji (AZS – ISIC /studenci do 26 roku życia/ lub AZS – ITIC /trenerzy/ lub AZS /pozostali/. Wypełnić formularz elektroniczny podając dane osobowe, dane dotyczące przynależności klubowej i sekcyjnej, dokonać płatności zgodnie z instrukcją podaną przez system. Wysokość składki członkowskiej zależna jest od wariantu ubezpieczenia NNW.

Uwaga – dokonując wyrobienia członkostwa lub jego aktualizacji należy w polu klub wybrać AZS PWSZ Tarnów!

Posiadacz karty AZS w roku akademickim 2023/2024 jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę 7000 zł (pakiet standard) lub w zakresie rozszerzonym na kwotę 25000 zł (pakiet komfort) lub kwotę 65000 zł (pakiet sport).

50 zł – wariant I, suma ubezpieczenia 7000 zł
90 zł – wariant II, suma ubezpieczenia 25000 zł
1004 zł – wariant III, suma ubezpieczenia 65000 zł

Można skorzystać z opcji dodania zdjęcia w postaci skanu.

Potwierdzenie aktualnego członkostwa w AZS może nastąpić poprzez okazanie legitymacji w postaci fizycznej lub elektronicznej.

APLIKACJA ON-LINE AZS >>>

Informacje ogólne na temat legitymacji AZS oraz ubezpieczenia na stronie www.azs.pl >>>

 

Skip to content