Pływanie

Trener: mgr Patryk Orwat

Zajęcia w roku akademickim 2021/2022:

Kryta pływalnia PWSZ w Tarnowie, budynek F
poniedziałek, 18.30 – 20.00