Grappling

Trener Sekcji: Artur Orliński

Zajęcia w roku akademickim 2018/2019:
Sala nr 116, budynek E – Instytut Ochrony Zdrowia (przy hali sportowej)
poniedziałek, godz. 20.00 – 21.30

www.facebook.com/pwszgt

e-mail: pwszgrapplingteam@gmail.com