Aerobik

Trener:

Zajęcia w roku akademickim 2017/2018:

Sala choreograficzna, budynek E

Informacje na temat zajęć sekcji opublikujemy w najbliższym czasie