Aerobik

Trener:

Zajęcia w roku akademickim 2018/2019:

Informacje na temat zajęć sekcji opublikujemy w najbliższym czasie