II Bieg Memoriałowy Rektora Komornickiego – ZAPISY

05-29-2019 przez Sekretarz AZS Zostaw odpowiedź »

Amatorzy biegania mogą już zapisywać się do udziału w II Biegu Memoriałowym im. Rektora Stanisława Komornickiego. Druga edycja imprezy, która „w debiucie” przyciągnęła setki uczestników odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca 2019 roku. Chętni do startu, będą mieć do pokonania dystans 5 km, a trasa biegu wytyczona zostanie po terenie kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Bieg Memoriałowy to sposób na uhonorowanie byłego Rektora tarnowskiej uczelni, prof. Stanisława Komornickiego. Wybitny naukowiec, międzynarodowy sędzia wioślarski, Rektor dwóch kadencji zmarł w 2016 roku, a znany był nie tylko z dokonań na polu nauki, ale i wielkiej miłości do sportu i wspierania sportowców.

Uznaliśmy, że tego typu przedsięwzięcie będzie najlepszym sposobem na przypomnienie Wielkiego Człowieka, któremu tak wiele zawdzięczamy – nie tylko jako uczelnia, ale również jako społeczność – wyjaśnia pomysłodawca i organizator Biegu, dr Piotr Kuczek, kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego PWSZ.

W ubiegłym roku obiecaliśmy, że nasz Memoriał wejdzie na stałe do kalendarza imprez sportowych w regionie, a że dotrzymujemy słowa, to dziś mogę zaprosić wszystkich amatorów lekkiej atletyki na niedzielę, 9 czerwca – dodaje.

Do udziału w Biegu najłatwiej zapisać się drogą elektroniczną. Można to zrobić także osobiście – w dniu zawodów.

Prof. dr hab. Stanisław Komornicki urodził się w roku 1949. Karierę naukową rozpoczął po studiach magisterskich (chemia) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został zatrudniony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (1981), stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych (1994). Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w roku 2003.

Z tarnowską uczelnią związany był od niemal dwudziestu lat. Uczestniczył w przedsięwzięciach, które poprzedziły powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Był profesorem w Zakładzie Technologii Materiałów w Instytucie Politechnicznym, prowadził zajęcia z chemii ciała stałego i nauki o materiałach. Senat powierzył mu sprawowanie funkcji Prorektora ds. Rozwoju Uczelni w latach 2003-2007. Jako pierwszy zastępca rektora zajmował się rozwojem Uczelni, współpracą z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, nadzorował praktyki zawodowe studentów i działalność Studium Pedagogicznego.

Przez dwie kadencje, w latach 2007-2015, jako Rektor kierował tarnowską PWSZ. Jego staraniem rozpoczęto budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego Instytutu Ochrony Zdrowia, który oddano do użytku w 2013 r.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pełnił kolejno funkcje: w latach 1993-1996 – Prodziekana Wydziału IMiC d/s Kształcenia, w latach 1996-2002 Dziekana Wydziału IMiC. Był specjalistą z zakresu chemii ciała stałego i elektroceramiki. W swoim dorobku naukowym pozostawił 80 publikacji naukowych oraz liczne wystąpienia konferencyjne. Prof. Stanisław Komornicki działał w towarzystwach naukowych: był przez dwie kadencje wiceprezesem krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członkiem Towarzystwa Techniki Sensorowej, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członkiem Polskiej Akademii Nauk. Był promotorem trzech prac doktorskich oraz recenzentem sześciu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauk został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pasją prof. Stanisława Komornickiego był sport, a szczególnie wioślarstwo, uważane na całym świecie za dyscyplinę akademicką. Po zakończeniu kariery sportowej pozostał wierny swojej pasji. Od 1987 r. był międzynarodowym sędzią wioślarskim, a od 2001 r. członkiem Komisji Arbitrów FISA (Międzynarodowej Federacji Towarzystw Wioślarskich). Jako sędzia uczestniczył w największych imprezach sportowych: Igrzyskach Olimpijskich (m.in. w Pekinie i Londynie), mistrzostwach świata.

Komentarze wyłączone.

Skip to content