Mistrzostwa PWSZ w Tarnowie w pływaniu

05-02-2016 przez Sekretarz AZS Zostaw odpowiedź »

Zakład Wychowania Fizycznego PWSZ w Tarnowie zaprasza studentów oraz pracowników Uczelni do startu w uczelnianych Mistrzostwach w pływaniu, organizowanych 20 maja 2016 r. z okazji Święta Uczelni.

I. Organizatorzy zawodów
Zakład Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

II. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się w dniu 20 maja 2016 roku (piątek) o godz. 9:30 na krytej pływalni
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, bud. F

III. Cel zawodów
Popularyzacja sportu pływackiego w Tarnowie.
Propagowanie pływania jako formę aktywnego spędzania czasu wolnego.
Popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród młodzieży akademickiej.
Integracja poprzez sport.

IV. Dane techniczne pływalni
1. Długość: 25m
2. Ilość torów: 6
3. Temperatura wody: 27 °C
4. Pomiar czasu: automatyczny – Omega timing , dodatkowo ręczny.

V. Uczestnictwo
Prawo startu w zawodach mają studenci i pracownicy PWSZ w Tarnowie oraz studenci lub pracownicy innych tarnowskich uczelni , którzy mają ważne ubezpieczenie NW.
Każdy uczestnik zawodów ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych.

VI. Nagrody
Dyplomy za miejsca I-III w każdej konkurencji.
Nagrody rzeczowe – gadżety za miejsca I-III w każdej konkurencji.
Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród.
O kolejności zajmowanych miejsc decyduje czas ostateczny.

VII. Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia do zawodów można dokonać poprzez:
– zapisanie się na listę startową w budynku F (pływalnia) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie pok. 028
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia (DD/MM/RRRR), uczelnię,
dystans oraz konkurencję.
O godzinie 9:15 w holu głównym budynku F (pływalni) rozdawane będą karty startowe, które zawodnicy zobowiązani są wypełnić i dostarczyć przed rozgrzewką do sekretariatu zawodów, który ma miejsce w pok. 028.

Karta startowa (PDF)

VIII. Program zawodów
Godz. 9:30-10:00 rozgrzewka
Godz. 10:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
Godz. 10:15 rozpoczęcie konkurencji:
1. 50m stylem dowolnym kobiet
2. 50m stylem dowolnym mężczyzn
3. 50m stylem klasycznym kobiet
4. 50m stylem klasycznym mężczyzn
5. 50m stylem motylkowym kobiet – wyścig specjalny
6. 50m stylem motylkowym mężczyzn – wyścig specjalny
7. 50m stylem grzbietowym kobiet
8. 50m stylem grzbietowym mężczyzn
X. Sposób przeprowadzania zawodów:
1. Poszczególne konkurencje przeprowadzone będą z podziałem na kobiety i mężczyzn.
2. Zawody rozgrywane będą seriami na czas, o kolejności decyduje uzyskany czas w swojej konkurencji.
3. Dekoracja zwycięzców odbywać się będzie w przerwach pomiędzy kolejnymi konkurencjami.

IX. Postanowienia końcowe:
W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny Zawodów.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
Zgłoszenie zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

Osoba odpowiedzialna za organizację: mgr Anita Ziemba

Komentarze wyłączone.

Skip to content