06-05-2017 przez Sekretarz AZS Zostaw odpowiedź »

Zakład Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Wojewódzkie Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki w Krakowie organizują kurs sędziego lekkiej atletyki.

Kurs przeznaczony jest dla:

Studentów PWSZ w Tarnowie, zawodników, trenerów i nauczycieli oaz sympatyków lekkiej atletyki.

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w kursie i otrzymają legitymację sędziego młodzieżowego (nie uprawnia do sędziowania rzutów lekkoatletycznych). Odpłatność zależna od ilości uczestników, lecz nie większa niż 70zł płatna na miejscu gotówką.

Termin kursu:

8 czerwca 2017 czwartek godz. 14.00 Budynek C sala 206 (skoki i rzuty)
9 czerwca 2017 piątek godz. 14.00 Budynek C sala 202 (biegi)

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu przewiduje się czas trwania zajęć co najmniej do godz. 19.00.

Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą dowodu osobistego, ponieważ będzie potrzebny do uzyskania legitymacji.

Zgłoszenia należy składać na adres mailowy: piotrkuczek@interia.pl lub bezpośrednio podczas otwarcia kursu.

Komentarze wyłączone.

Skip to content