Terminy wydawania zaświadczeń AZS w roku 2021/2022

06-24-2022 przez Sekretarz AZS Zostaw odpowiedź »

UWAGA UWAGA !!! TERMIN WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ AZS O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH W ROKU 2021/2022
Jeśli zamierzacie uzyskać zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, które załączycie do wniosku o stypendium, zapoznajcie się z poniższymi informacjami!

W celu uzyskania zaświadczenia o wynikach sportowych, prosimy o wysłanie na adres wardzala.r@gmail.com następujących informacji:

– imię i nazwisko
– sekcja
– numer legitymacji
– nazwa zawodów i data organizacji
– lokata uzyskana podczas zawodów (indywidualna lub drużynowa)

Zaświadczenia wydaje Wiceprezes Robert Wardzała. Dokumenty będzie można odebrać w następujących terminach:

– 29 czerwca – środa – godz. 11.00 – 12.00
– 7 września – środa – godz. 11.00 – 12.00
– 28 września – środa – godz. 11.00 – 12.00

pokój 117E (Wydział Ochrony Zdrowia, budynek E).

Uwaga – zasady wydawania zaświadczeń dotyczących aktywnego członkostwa w AZS nie uległy zmianie. W dalszym ciągu wystawiane są przez Trenerów poszczególnych sekcji.

Prosimy o stosowanie się do powyższych zasad!

Komentarze wyłączone.

Skip to content