Mistrzostwa Uczelni w piłce siatkowej

03-07-2017 przez Sekretarz AZS Zostaw odpowiedź »

Sekcja piłki siatkowej KU AZS PWSZ w Tarnowie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Mistrzostwach PWSZ w Tarnowie w piłce siatkowej. W Mistrzostwach mogą brać udział reprezentacje kierunków i instytutów (dopuszcza się zgłaszanie składów mieszanych – kobiety i mężczyźni).

Uwaga – w zespole dopuszcza się udział jednej osoby z innego instytutu/kierunku. Nazwy drużyn powinny być związane z Instytutem lub kierunkiem i podlegać będą weryfikacji.

Zgłoszenia z podaniem nazwy drużyny oraz telefonu kontaktowego do kapitana należy składać na adres e-mail sebastian345@vp.pl lub na portierni budynku E. w terminie do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 16.00.

System rozgrywek i terminarz spotkań ustalone zostaną na zebraniu organizacyjnym w siedzibie KU AZS PWSZ, budynek E, pokój 100C w dniu 3 kwietnia 2017 r. ( poniedziałek), godz. 19.00. Obecność przedstawicieli drużyn obowiązkowa. Informacje szczegółowe na temat Mistrzostw można uzyskać u mgr. Jana Salamona oraz odnaleźć w regulaminie Mistrzostw.

REGULAMIN MISTRZOSTW PWSZ W TARNOWIE W PIŁCE SIATKOWEJ (PDF)

Komentarze wyłączone.

Skip to content