Zarząd

Kadencja 2015 – 2017

Prezes:
mgr Jan Salamon

Wice-Prezes ds. organizacyjnych:
mgr Przemysław Markowicz
Wice-Prezes ds. sportowych:
mgr Katarzyna Walkowicz

Sekretarz:
mgr Wojciech Nowak
Skarbnik:
mgr Marta Wantuch

Członkowie:

dr Małgorzata Kołpa
dr Piotr Kuczek
mgr Janusz Stawarz
mgr Krzysztof Tomalski
mgr Robert Wardzała
Bartłomiej Wierzbicki
mgr Przemysław Zając
mgr Anita Ziemba

Komisja Rewizyjna:
mgr Kazimierz Mróz
mgr Renata Błyszczuk
Mateusz Bednarek

Sąd Koleżeński:
mgr Stanisław Derus
Katarzyna Mądel
Nikodem Starzyk