Członkostwo

Przynależność do KU AZS PWSZ w Tarnowie potwierdza legitymacja członkowska Akademickiego Związku Sportowego. Dzięki niej istnieje możliwość korzystania ze zniżek i korzyści przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS oraz startu w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw Małopolski.

Aby wyrobić lub zaktualizować legitymację członkowską należy:

1. Wybrać wariant opłaty, który wiąże się z dodatkowym ubezpieczeniem NNW. Posiadacz karty AZS w roku akademickim 2020/2021 jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę 6500 zł (pakiet standard) lub w zakresie rozszerzonym na kwotę 25000 zł (pakiet komfort) lub kwotę 65000 zł (pakiet sport).

45 zł – wariant I, suma ubezpieczenia 6500 zł
90 zł – wariant II, suma ubezpieczenia 25000 zł
1000 zł – wariant III, suma ubezpieczenia 65000 zł

2. Wypełnić formularz internetowy oraz wydrukować go. Uwaga – prosimy o uważne wprowadzanie danych do systemu! Zwróć uwagę na poprawność danych osobowych, prawidłowe wskazanie uczelni oraz tryb (wyrabianie legitymacji lub aktualizacja). W przypadku aktualizacji dostępne są dwie opcje – pierwsza dla osób, które logowały się w roku ubiegłym, podają one numer posiadanej legitymacji oraz datę przyjęcia do AZS (widnieje ona na legitymacji), system powinien wyświetlić dane osobowe zawarte w bazie. Osoby posiadające legitymację lecz nie dokonujące jej aktualizacji rok temu, również podają numer legitymacji i datę przyjęcia lecz w dalszym postępowaniu muszą wprowadzić dane osobowe do formularza. Przypominamy, że studenci do 26 roku życia korzystają z legitymacji AZS ISIC.

APLIKACJA ON-LINE AZS >>>

3. Zgłosić się do prowadzącego sekcję z wydrukowanym formularzem oraz wyliczoną kwotą pieniędzy. W przypadku wyrabiania legitymacji, zdjęcie jest niezbędne dopiero po otrzymaniu gotowej karty i wklejane do niej samodzielnie przez studenta.

Informacje ogólne na temat legitymacji AZS oraz ubezpieczenia na stronie www.azs.pl >>>